Boek

 

Coaching

 

Lichaamswerk

 

Reading/Healing

 

Rituelen

 

Teksten

 
 

 

 

Kennis

 

 

Kennis die inzicht geeft en toelaat de eigen beleving te plaatsen, het eigen aanvoelen af te tasten en goede beslissingen te nemen, werkt helend en heeft een noodzakelijke plaats in het groeiproces. Daarnaast is kennis a.h.w. het projectiescherm waar de intu´tie zijn/haar boodschap op kan projecteren. Onze intu´tie heeft een referentiekader nodig om zich te kunnen uitdrukken en hoe meer en breder de kennis is die er aanwezig is, hoe meer mogelijkheden onze intu´tie heeft om zich genuanceerd en breder uit te drukken.

 

Vaak hoor ik zeggen: volg je gevoel maar. Het gevolg is dat ik mensen vaak hun sterkste of meest dwingende behoefte zie nemen als leidraad en hen dan zie verloren lopen in hun gevoelswereld.

Soms hoor ik: volg je hart, en dat klopt maar het is goed dat dit hart uitgezuiverd is en verbonden met de realiteit (via de pubis en het hoger denken van het hoofd) ) zodat je weet hoe een impuls vorm te geven in een concrete situatie. De  mens is een geheel van verschillende aspecten en je hebt al die aspecten van de persoon ( mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel) nodig om je leven goed in handen te nemen. Hierbij ervaar ik de plaats van de "pubis" en het "hoofd" als essentieel.

 

Wil dit zeggen dat het gevoel of het hart waardeloos zijn? Neen! Maar wat ik voel moet ik eerst onderzoeken en na een onderscheiding kan ik er een constructieve keuze mee  maken. Het sterkste gevoel volgen is soms OK maar vaak betekend betekent het ook alleen maar je emotionele of lichamelijke behoefte achterna lopen. Dat laatste is zeker niet altijd constructief.

Het is de mentale instantie die vanuit een zuiver referentiekader mee kan toetsen en onderscheiden wat de inhoud is die achter een gevoel schuilgaat of wat de inhoud is van een gewaarwording.

Het is ons innerlijk weten dat mee kan toetsen welke keuze in de lijn ligt van onze ontwikkeling doorheen onze incarnaties, en dat weet welke beslissingen nu constructief zijn voor onze ontwikkeling.

Het zijn deze instanties die ons openen voor zinvolle ervaringen en de integratie ervan. Deze weg bouwt ons bewustzijn op doordat we doorheen ,via deze ervaringen en hun integratie, bewust worden van het Leven in ons en buiten ons.

 

Kennis en intu´tie, mannelijk en vrouwelijk samen, vormen de heelheid die ons verder helpt om het Leven te laten stromen en te groeien in bewustzijn.

 

De kennis die helend kan werken of die de heling kan bevorderen is reeds duizenden jaren lang ontvangen en verspreid in Heilige boeken, oude verhalen en rituelen in alle tradities. Deze kennis kunnen we aanvullen met hedendaagse psychologische en wetenschappelijke kennis, de kennis die de mensheid nu ontvangt en tenslotte is er ons eigen intu´tieve weten en onze eigen observaties die een aanvulling kunnen vormen.

 

Zelf steun ik op deze mix van esoterische kennis van o.a. de Indiaanse volkeren en Kelten, hedendaagse psychologische kennis, mijn innerlijk weten en eigen observaties, en informatie die ik ontvang. Een stuk van het referentiekader dat ik gebruik vind je terug in de teksten die je hieronder kan downloaden in pdf-formaat.

Ik ben me goed bewust dat mijn referentiekader (maar) een stukje is van het grote pakket van de universele wetten, dus vul dit stuk dat ik aanbied zeker aan met kennis uit andere bronnen en je eigen weten! Leer vertrouwen op je eigen intu´tie om te weten welke informatie betrouwbaar is en welke je best niet vertrouwt. Als we allemaal ons eigen stukje samen leggen en beschikbaar stellen, geraken we samen een heel eind op weg! 

 

Teksten

 

De teksten die je hieronder vindt ontstaan vaak na een coaching waarin ik iets te verduidelijken had of nadat ik een helder beeld kreeg van een functioneren, een mechanisme, het verloop van een proces of een stukje van de realiteit rondom ons. Iedere tekst vormt aldus een klein stukje van het verklarend systeem van de mens en zijn functioneren, of van de wereld en hoe het daarin verloopt. Misschien vind je hier of daar in een tekst iets wat je verder helpt of een belletje doet rinkelen. Neem het dan au sÚrieux en kijk waar het je toe uitnodigt. Er is geen tekst die je doet groeien, maar je kan door een tekst wel geraakt worden zodat je zelf weer een stapje verder kan in je proces. Heel wat teksten zijn ge´ntegreerd verwerkt in het boek en zijn niet meer apart te downloaden. Die informatie komt beter tot zijn recht in een ge´ntegreerd geheel. Veel leesplezier!!!   

 

Teksten die beschikbaar zijn: (klik op de titel in de lijst om de tekst te openen in pdf.)

 

Grenzen

Evaluatie document

Omtrent inwijdingen

Het wiel van de evolutie

Groei van de partnerrelatie

Het wiel van de persoonlijkheid

Omgaan met een gedramatiseerde beleving

Groepen, gevormd en gevoed vanuit spirituele inspiratie

 

Het lichaam: Aanraken

Het lichaam: Een algemeen beeld

Het lichaam: Observatieschema ivm lichaamswerk voor cliŰnten

Het lichaam: Benadering van je innerlijke wereld via het lichaam

Het lichaam: Observatieschema ivm lichaamswerk voor de coach

Het lichaam: De plaats van het lichaam en lichaamswerk in het groeiproces