Boek

 

Coaching

 

Lichaamswerk

 

Reading/Healing

 

Rituelen

 

Teksten

 
 

 

 

Rituelen

 

Een ritueel is in essentie een opeenvolging van handelingen, die toelaten om uit de "gewone tijd" te stappen en verbinding te maken met krachten die jij kiest en die jij richt op een specifiek doel.

Het kan gaan om een reinigingsritueel, een genezingsritueel, een rouwritueel, een verbindingsritueel... .

 

De concrete vorm kan gaan van een nachtkusje en het vertrouwde grapje voor je kind bij het slapengaan, over een vuurritueel tot een ritueel voor honderden mensen waar maanden organisatorische en persoonlijke voorbereiding aan voorafging. Tussen deze uitersten liggen duizenden mogelijkheden aan vormen.

 

In ieder ritueel draait het om verbinden, ongeacht het doel dat je ermee wil bereiken. De vorm waarin de verbintenis kan ervaren worden, de manier waarop de verbintenis tot stand gebracht wordt is een ritueel. Ieder ritueel heeft bewust of onbewust een doel, je bent er beter bewust van!

 

Een ritueel kan helend werken op de verbinding tussen de verschillende delen van de persoonlijkheid, maar het kan ook helend werken op de verbinding van de persoon met de buitenwereld, en dus ook o.a. op de verbinding met andere mensen. Dit is voor mij de zin van het beleven en begeleiden van rituelen.

 

Zoals gezegd is er een grote verscheidenheid aan rituelen mogelijk, en er kan een ritueel "op maat" gemaakt worden indien nodig. Vanuit mijn sjamanistische opleiding zitten er vaak sjamanistische elementen verwerkt in de rituelen die ik begeleid. Een beschrijving van een aantal rituelen die ik vaker begeleid vind je hieronder.

Rituelen gaan enkel door op afspraak.

 

 

Tromritueel

 

 

 

We must all see ourselves as a part of this Earth, not as an enemy from the outside who tries to impose his will on it.

 

Lame Deer

 

 

 

Mijn werk is gericht op de Aarde en ons bestaan hier, en ik werk bewust via, voor en met Moeder Aarde. Door ons in te zetten voor het grote geheel, activeren we ook onze eigen ontwikkeling en werken we gericht aan die aspecten van onszelf die nu nodig zijn om de evolutie van het grote geheel te ondersteunen.

De trom is van nature afgestemd op de trilling van de aarde en is gebruikt door sjamanen en medicijnmannen in traditionele culturen over heel de aarde en doorheen alle tijdperken. Zodoende is de trom een veilig en handig instrument om de verbinding aan te gaan met de aarde en zijn bewoners, op welke trilling we ons ook afstemmen. Daarnaast kan een trommel afgestemd zijn op een specifieke kracht. Deze afstemming wordt gegeven tijdens een inwijdingsritueel van de trommel. Geluid maken op een ingewijde trommel betekent dus verbinding leggen met die specifieke krachten. Gebruik dus nooit een ingewijde trommel zonder afspraak met de eigenaar, zowel voor je eigen welzijn als voor dat van anderen rondom je.

In het tromritueel is het de bedoeling om te werken met de specifieke verbindingen van de trommel. We stemmen ons via de trommel en/of sjamanistische technieken af op een bepaald aspect van onszelf of de buitenwereld, verbinden ons met deze energie en stellen ons open voor informatie/gevoelens/indrukken. Vanuit deze informatie gaan we dan verder aan de slag via de trommel, geluid... .

 

 

Vuurritueel

 

Vuur is een kracht met vele facetten. Het is een zeer krachtige energie die vaak opduikt bij rituelen in verschillende vormen: o.a. houtvuur, kaarsvlam, zonnewarmte en zonlicht... .Ook in de mens is het vuurelement vaak een drijvende kracht in de vorm van hartstocht, spontaniteit, lichamelijke kracht, seksualiteit. Spiritueel voedt ze de Liefde en creativiteit in de mens.

 

In dit vuurritueel werken we met het aarde-vuur en het kosmische vuur.

* Het aarde-vuur dat transformeert in de hitte binnen in haar lichaam. Dit vuur heeft de kracht om emoties, verbindingen, patronen te verteren en op te lossen. Met de energie die vrij komt bij het verteren kan ze ons voeden en de nodige energie geven om te evolueren.

* Het kosmische vuur heeft de kracht om te transmuteren, om de kern van een patroon te veranderen,(spatie toevoegen)om het fundament van een keuze te veranderen. Het geeft ons inspiratie en begeleidt ons op de weg naar een oplossing van het probleem of op onze levensweg.

* Werken met deze twee krachten is ons verbinden met twee oerkrachten in de schepping: met hemel en aarde, mannelijk en vrouwelijk, een heilige verbinding die nieuw leven kan scheppen in ons leven.

 

In het eerste deel van het ritueel ga je bewust worden van wat er in- of rondom jou gevraagd wordt aan transformatie of transmutatie. In het tweede deel verbinden we ons met deze twee krachten die samenkomen in het houtvuur, (komma weg) en laten we ons helpen, voeden en ondersteunen.

 

 

Jaarrituelen

 

Het jaar doorloopt vier zonnewendes en vier maanfeesten. Naargelang de traditie waarin je die wendes viert hebben ze andere namen en gebruiken. De data van deze feesten vallen in de buurt van 1/2; 21/3; 1/5, 21/6; 1/8; 21/9; 2/11; 21/12. Gekende namen voor deze feesten zijn: Imbolc, Lentefeest, Beltane, Midzomer, Lammas, Herfstfeest, Samhain en Midwinter. 

 

Het belang van het vieren van rituelen op deze data is dat ze de deelnemers afstemmen op de tijd en de energiestroom van het jaar, en dat ze toelaten om gebruik te maken van de energie van het moment om je leven te sturen en in handen te nemen. We zijn verbonden met de aarde, niet alleen fysiek maar ook energetisch. Je afstemmen op het ritme van de aarde stelt je de kracht van dat moment ter beschikking.

 

Vieren doen we door een ritueel vuur te maken. Het is het vuur dat veel kracht en energie geeft aan het ritueel. We gebruiken de trommel en klank als instrument om de energie te kanaliseren en te sturen. Daarnaast is de focus en de intentie het instrument waarmee de deelnemers in het ritueel stappen. Tot slot roepen we de hulp in van de spirituele wereld.