Boek

 

Coaching

 

Lichaamswerk

 

Reading/Healing

 

Rituelen

 

Teksten

 
 

 

 

Reading/Healing

 

 

Rondom het lichaam bevindt zich een energieveld dat zowel bestaat uit elektromagnetische energie als uit lichtenergie, en dat het beste bekend is als de aura. Via een aantal energieknooppunten (chakraís) staat deze aura in verbinding met ons fysiek lichaam en beÔnvloedt ze onze persoonlijkheid. Deze verbinding verloopt o.a. via een aantal endocriene klieren, die onze hormoonhuishouding regelen, en deze regelt op haar beurt o.a. onze gevoelens en emoties (vraag maar eens hoe dat zit aan vrouwen in de menopauze!). De emoties hebben invloed o.a. ons gedrag en onze beslissingen.

Via de aura en de chakraís zijn we ook verbonden met de buitenwereld.

De aura bestaat uit een aantal lagen en iedere laag is de drager van emoties, gedachten, inprentingen blokkadesÖ .

 

Aura-reading.

Mits een aangepaste training is het mogelijk deze aura af te lezen en zo emoties, gedachten, belemmeringen te ontcijferen. Dit laat de therapeut toe om informatie te verzamelen, onafhankelijk van het bewustzijn van de cliŽnt. Toch goed om op te merken is dat deze informatie altijd getoetst dient te worden, want een verkeerd afgelezen informatie mag niet als realiteit gaan fungeren! We hebben ook een deugdelijk referentiekader nodig om onze aflezingen te interpreteren.

Dit aflezen noemt men aura-reading.

 

Aura-Healing

We kunnen in deze energielagen ook gaan ingrijpen via geŽigende technieken zoals: onze eigen aura gebruiken als gereedschap, beelden visualiseren. Beslissingen van de cliŽnt openen of sluiten de aura, rituelen transformeren "zwarte" plekken in de aura... Zo kunnen we veranderingen aanbrengen en emoties afvoeren, energie vrijmaken, met grenzen werken... .

Dit werk staat bekend als aura-healing omdat we heling kunnen brengen in de aura en dus in de persoon.

De opleiding in aura-reading en Ėhealing volgde ik bij Beppie Keysers. 

 

Zelfanalyse

De zelfanalyse laat toe om de eigen beleving te ontcijferen. Zodoende kunnen we ontdekken wie we zijn in onze identiteit, ons functioneren, onze aspiraties, onze blokkades... We kunnen betere beslissingen nemen en ons gevoels- en relatieleven beter beheren.

Een voordeel van de integratie van deze methode is daarnaast dat je zelf heel wat groeiwerk kan doen op eigen kracht. Daarbij ben je minder afhankelijk van je coach of therapeut omdat je een stuk zelfontdekking kan beleven en omdat je tijdens de coaching meer kan meewerken.

Zelf leerde ik deze methode bij de vormingsinstelling PRH-Persoonlijkheid en Relaties.