Boek

 

Coaching

 

Lichaamswerk

 

Reading/Healing

 

Rituelen

 

Teksten

 
 

 

 

Lichaamswerk

 

 

Het lichaam is een terrein dat me ongelofelijk boeit, zowel om het te onderzoeken, als om het te leren kennen in zijn mogelijkheden om ermee te werken ifv. healing en groei. Het maakt me telkens weer nieuwsgierig om de mens in dat lichaam te ontmoeten, vaak verder dan zijn, haar of mijn bewustzijn reikt!

 

Lichaamswerk heeft een belangrijke plaats in mijn werk:

 

* Het lichaam is o.a. onze leraar. In het kader van groei is het lichaam de instantie die de spiegel is van de beleving van de persoon. Het spiegelt ons wat er leeft aan emoties, aspiraties, verdediging, gedragspatronen, mechanismen...

 

* Het lichaam is daarnaast een mogelijk werkterrein voor de groei en heling. Via het lichaam is een gewaarwording en zijn eventuele verdediging of openheid voelbaar en, nog belangrijker, ik kan ze aanraken. Een gewaarwording kan erkend, gezien en gedeblokkeerd worden via het lichaam. Dit betekent dat iemand via zijn lichaam geopend, erkend of gedeblokkeerd kan worden indien dit gewenst is vanuit zijn/haar ontwikkeling.

 

* Het lichaam heeft een lichaams- en een gewaarwordingengeheugen dat heel wat van onze gedragspatronen en belevingen stuurt en dat bij verandering "overschrijving" nodig heeft van de niet-langer bruikbare herinneringen. We kunnen wel geloven dat er verandering mogelijk is en dat wij anders zijn omdat iemand ons dat zegt of omdat wij dat voorvoelen, maar we moeten het eerst beleefd hebben (en overschreven hebben) vooraleer we het "echt" geloven en het mogelijk is om de verandering te integreren.

Via lichaamswerk bij een professioneel werkende coach kunnen we die nieuwe ervaring in een "veilige" omgeving en onder begeleiding opdoen.

 

* Het lichaam is niet "af" bij de geboorte. Je zou het kunnen vergelijken met een laptop die een vorm en een basisprogramma heeft. Er is echter nog een verdere programmatie nodig eer die laptop helemaal bruikbaar is.

Zo heeft het lichaam bij de geboorte nog de mogelijkheid om zich verder aan te passen aan de omgeving.

Onze hersenen zijn pas op +/- 25 jaar helemaal ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat vb. ons hormonaal systeem na de geboorte verder geprogrammeerd kan worden om ons toe te laten te kunnen (over)leven in het emotionele milieu waarin we opgroeien.

Deze wetenschap houdt echter ook in dat we door ons lichaam vb. in een specifiek functioneren kunnen gehouden worden als we in dat lichaam niet de mogelijkheid creëren om een nieuwe programmatie in te voeren. soms is er een herprogrammatie nodig of een update van onze "software".

Het lichaam verdient bij groei en heling veel meer erkenning dan het in de meeste groeisystemen toebedeeld wordt.

 

 

In de praktijk steun ik op een aantal methoden die me technieken, inzichten en een houvast geven om met het lichaam te werken. Een korte beschrijving van de methoden waar ik het meeste op steun vind je hierna:

 

 

Integratieve massage

 

 

De integratieve massage is ontwikkeld door Geert Van Coillie en ik volgde de opleiding in het opleidingsinstituut De Schans te Opoeteren.

 

De integratieve massage is een geïntegreerd geheel van drie massagetechnieken, de intuïtieve- de dynamische- en de polariteitsmassage.

* Bij Intuïtieve massage maakt men gebruik van olie, veel strijkingen en diepere knedingen om het hele lichaam te ontspannen. Het intuïtieve, "bezielde" contact staat hierbij centraal.

* Dynamische massage is een vloeiende aaneenschakeling van rollende, wiegende, schuddende en rekkende handelingen, waarbij de cliënt op een dieper niveau letterlijk en figuurlijk bewogen en ontspannen wordt

* Bij polariteitsmassage wordt door het goed plaatsen van de handen de energiestroom in goede banen geleid.

 

Integratieve massage combineert hierdoor drie wezenlijke handelingen die een warme verzorgende moeder spontaan doet wanneer haar kind zich heeft bezeerd: het zachte wrijven op de pijnlijke plek, het rustige wiegen om het kind helemaal tot rust te brengen en het liefdevol troostend neerleggen van de handen.

 

Het hoofddoel van IM is mensen lichamelijk en geestelijk te ontspannen, overtollige stress te verwijderen en energieblokkades te verminderen. Hierdoor kan de vitale lichaamsenergie opnieuw vrijer stromen en komt dwangmatig denken tot rust. IM is ook de uitgelezen weg om mensen bewuster te maken van hun lichaam als bron van genot en welbehagen.

 

Doordat IM de bloedsomloop bevordert en het gespannen spier- en zenuwstelsel ontspant, kunnen ook allerlei fysieke kwaaltjes zoals hoofdpijn, te lage bloeddruk, slechte nachtrust, pijnlijke spieren en gewrichten verlicht worden. Alhoewel IM geen psychotherapeutische methode is, kan deze methode toch letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug geven wanneer mensen het emotioneel moeilijk hebben of overspannen raken. Ze kan ook het vrijkomen van geblokkeerde gevoelens vergemakkelijken...

 

 

 

Koreaanse massage

 

Koreaanse massage is de kunst van de diepe ontspanning. Deze massage onderscheidt zich vooral van andere massages omdat het niet alleen de spieren maar ook de pezen en de gewrichten zelf losmaakt. De basisopleiding Koreaanse massage volgde ik bij Dirk van Overstraten.

Door middel van vibraties, het bewegen van verschillende segmenten van het lichaam, het losschudden van ledematen   enz. worden weerstanden en verkrampingen weggewerkt. Daardoor kan de energiedoorstroming weer op gang komen.


Door het verwijderen van opgehoopte spanningen, gaat het lichaam zich ontspannen en ontstaat er een ademhaling zonder belemmeringen.
In deze toestand van diepe rust ervaart de persoon wat er gebeurt. De ademhaling wordt rustiger, emoties en beelden zakken weg om tenslotte helemaal te verdwijnen.

In de praktijk zal men ervaren dat volledige ontspanning een perfecte manier is om zich leeg te maken van alle druk en agressie, zowel lichamelijk als geestelijk.

 

Regeneratie

 

 

Stanny Lansloot (Tai-chi leraar, shiatsu- en oosterse massage-therapeut) heeft de behandelwijze Regeneratie ontwikkeld waarbij de energie, die de mens opslaat in de lichaamskristalstructuren, vrijkomt en weer gaat stromen. De opleidingen: ‘Werken op botten’, ‘Werken op meridianen en gekoppelde organen’, ‘Werken op emoties’ en ‘Werken op spieren’ volgde ik bij Dirk van Overstraten.
De reserves aan energie in ons lichaam worden voor een  deel opgeslagen in de kristalstructuur van de botten. Door de energie in de botstructuur terug in beweging te brengen, gaat het lichaam deze gebruiken waar dit nodig is. Afhankelijk van de ernst van de energetische verstoring kunnen we dit herstel van energie en/of eventueel de kwaliteit hiervan stimuleren door rechtstreeks of onrechtstreeks op botten, spieren, organen of meridianen te werken.

 

Door een lichte wrijving op een gewricht en door vibraties op specifieke plaatsen op het bot, wordt de energie "gewekt". Daarnaast wordt er op de meridianen, de organen, de emoties, de spieren en de gewrichten gewerkt door het eenvoudig plaatsen van vingers op specifieke punten, waardoor de energie terug gaat stromen.

De behandelde persoon kan met Regeneratie een verstoorde energetische toestand herstellen en aan gezondheid terugwinnen. De blokkades verdwijnen en het zelfherstellende vermogen van de mens wordt geactiveerd.

 

Regeneratie kan met veel therapieën complementair worden toegepast.


 

 

Diepe massage

 

 

De diepe massage is een bijscholing voor Integratieve Masseurs en voor Holistic Pulsing therapeuten. Ze werd gegeven door Geert Van Coillie.

 

De spieren in het lichaam worden verpakt in omhulsels, bestaande uit flexibel weefsel dat we fascia of bindweefsel noemen. Aan de periferie van het lichaam treffen we een grote, allesomvattende laag aan, die als een grote boodschappentas alles bij elkaar houdt. Dieper naar binnen vinden we afzonderlijke omhulsels voor iedere spier.

 

Doordat we starre fysieke en emotionele gedragspatronen ontwikkelen, wordt dit systeem van fascia minder soepel, wat weer beperkingen oplegt aan onze bewegingen en de totale attitude van onze body mind. Deze fasciabladen hebben dan de neiging om te verdikken en vast te kleven aan omliggend weefsel. Een belangrijk deel van het diepe massagewerk bestaat erin de fasciabladen los te maken van het onderliggend weefsel zodat de spierweefsels zachter kunnen worden en terug vrijer kunnen functioneren. Dit laat o.a.toe dat spieren gemakkelijker ontspannen en een andere tonus aannemen.

 

Dikwijls wordt het diepere weefselwerk geassocieerd met een vooral pijnlijk gebeuren. De werkwijze van de diepe massage is van die aard , dat er met volle aandacht naar de eventuele pijn geluisterd wordt en het punt van verkramping nooit overschreden wordt. Het respectvol uitnodigen om los te laten, ondersteund door een ontspannende ademhaling, staat centraal. Het bevrijdend gevoel kan heel erg diep gaan.

 

 

 

Pelvic-Heart

 

Pelvic-Heart-Integration is ontwikkeld door Jack Painter, die ondertussen overleden is.

Het is bij hem dat ik een aantal workshops gevolgd heb.

 

Dikwijls waren onze ouders niet ondersteunend voor onze seksualiteit. Misschien wilden ze ons beschermen, of gaven ze ons hun eigen remmingen door. Moeders zijn soms jaloers op de liefde die een vader heeft voor zijn dochter. Ze kan een hekel hebben aan de jeugdige onschuld en uitstraling van haar dochter, omdat die van haar vernietigd werd. Zonder de steun van de moeder mist een jonge vrouw vertrouwen in zichzelf als vrouw.

Een meisje heeft ook de steun van de vader nodig om een gezonde seksualiteit te ontwikkelen. Ze heeft het nodig om mannelijke energie te ervaren als verwelkomend, respectvol, liefdevol en versterkend. Als haar vader afwijzend, kritisch, misbruikend of afwezig was, zal een vrouw gekwetstheid en woede dienen te ontladen alvorens ze volledig seksueel kan ontplooien.

Gelijkaardige dynamieken gelden voor mannen die zich niet aangemoedigd, ondersteund en gespiegeld voelen. Al naargelang door wie, op welke leeftijd, de frequentie en de intensiteit zullen ervaringen van afkeuring, afremming e.a. de splitsing tussen hart en genitaliën kleuren.
 

Naast het aspect seksualiteit helpt Pelvic-Heart eveneens om het bekken te ontsluiten en zo onze oerkracht te bevrijden uit de morele gevangenis waarin de pubis terechtgekomen is. Vermits de pubis de plaats is waar seksualiteit zetelt heeft dit deel van het lichaam ook alle morele oordelen en taboes meegekregen die er op de seksualiteit rusten. Het gevolg is dat we veelal gewoon zijn om aan onze oerkacht (ook wel kundalini genoemd) dezelfde moraliteit te geven die we ook aan seksualiteit geven. In beide richtingen! Hier is er vaak essentieel helingwerk nodig is mijn ervaring.

 

Pelvic-Heart maakt gebruik van ademhaling, aanraking en beweging om de oerenergie te wekken en hem zo omhoog te brengen naar het hart en de aarde-poort te verbinden met de hart-poort. Het hart wordt verbonden met de pubis en verenigt op die wijze de mannelijke en vrouwelijke kant van onszelf. Als we die innerlijke fusie gewaarworden, kunnen we een harmonieuze liefdesstroom en seksualiteit beleven in onze relaties met anderen.

Pelvic-Heart-Integration helpt je om van de natuurlijke ritmes van de oerstroom te genieten en opwinding in je lichaam te ontdekken.