Home

Boeken

Teksten

Info

 
 

De boeken zijn verkrijgbaar:

 

    * Online bij www.bol.com en www.yanga.be

 

    * In de reguliere boekhandel

 

    * Na een telefoontje kun je het gewenste boek afhalen bij:

         Bertho Bastiaens

         St-Geertruistraat 82

         3700 Riksingen-Tongeren

         bertho.bastiaens@telenet.be 

         TEL:   012 23 62 30

         GSM:  0472 35 10 94

 

 

 

Leren leven met jezelf

Het boek is een paperback van 199 blz.

en kost 20 €.

 

 

 Referenties:

 

   Titel:       Leren leven met jezelf

   Auteur:    Bertho Bastiaens

   ISBN:      9789463187053

   Uitgever: Yanga.be

 

 

 

 

Leren leven met jezelf

 

Wie zijn we als mens? Hoe functioneren wij? Hoe kunnen we gelukkig worden?

We leven nog veel vanuit vroeger en vanuit de hoop dat het in de toekomst beter zal gaan. We geloven dat de weg om vandaag gelukkig te zijn, ligt in het leren leven met de geaccepteerde realiteit van wie we vandaag zijn en in de realiteit buiten ons zoals ze vandaag is.

 

In het eerste deel van dit boek wordt er een holistisch mensbeeld geschetst dat ons toelaat onszelf en ons functioneren te begrijpen. In het tweede deel worden de verscheidene hulpmiddelen besproken die ons kunnen helpen om die weg te gaan. Onderweg leggen we een aantal valstrikken en illusies bloot in verband met groeien en ontwikkeling.

 

DEEL 1: De mens en zijn functioneren

Hoofdstuk 1: Wie zijn we vandaag? Een mensbeeld

De mens is een holistisch wezen, d.w.z. dat de mens een geheel is dat bestaat uit verschillende zichtbare en onzichtbare realiteiten, die onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

                       

Hoofdstuk 2: Wie of wat stuurt ons in het leven?

Het bewustzijn stuurt de mens, maar welk bewustzijn laten we ons leven bepalen?

 

Hoofstuk 3: De invloed van het verleden

Het verleden draagt een constructieve of destructieve ontwikkeling en invloed in zich mee. Hoe beheren we dit verleden?

                       

Hoofdstuk 4: De invloed van de toekomst

Niet alleen het verleden maar ook de toekomst speelt een rol in ons leven en in ons functioneren als persoon. Hoe gaan we met die toekomst om?

 

DEEL 2: Beheren in de praktijk

Hoofdstuk 5: Verandering beheren door te beslissen

Om te veranderen moeten we de juiste beslissingen nemen, maar hoe doen we dat?

 

Hoofdstuk 6: Observeren

Observatie van onszelf en onze omgeving levert de informatie om verandering op een constructieve manier te beheren.

 

Hoofdstuk 7: Zelfanalyse

Het is de zelfanalyse van onze belevingen die de informatie van de observatie kan aanvullen, zodat onze beleving op de juiste manier mee opgenomen wordt in het beheer van onszelf en ons leven.

 

Hoofdstuk 8: Vertrekpunten bij het lichaamswerk

Lichaamswerk is een onderdeel van de groeimethoden in de 'Healing massage'. Dit hoofdstuk beschrijft de werkprincipes hiervan.

 

Hoofdstuk 9: Lichaamswerk en zijn plaats in de groei 

Naast de plaats van het lichaamswerk wordt in dit hoofdstuk eveneens het werkterrein van de lichaamswerker beschreven. We raken het thema seksualiteit even aan en bekijken een aantal elementen van lichaamswerk in de relatie cliënt-hulpverlener.

          

Hoofdstuk 10: Behoeften beheren  

Behoeften en verlangens beheren is een van de moeilijke taken in het beheren van onze persoon. Welk beheer is er nodig? Hoe speelt het behoeftenbeeld zijn rol in dit alles?

 

Hoofdstuk 11: Genezen van kwetsuren uit het verleden

Wat is ‘genezen’ nu eigenlijk en hoe kunnen we dit beheren? 

 

Hoofdstuk 12: Je leven herordenen

Herordening van de verschillende aspecten van ons leven en onszelf is onvermijdelijk in het groeiproces. Wat is de rol van onze beelden hierbij?

 

Hoofdstuk 13: Opleidingen

In dit hoofdstuk staat een aantal valstrikken beschreven i.v.m je deelname aan opleidingen.

 

Hoofdstuk 14: Relaties uitzuiveren

Eerst wordt er gekeken naar het uitgebreid territorium van iemand, dat we hier de Heilige Ruimte noemen. Daarna bekijken we de  grondhoudingen in een relatie en een aantal  eenvoudig toe te passen tips in verband met een niet-combattieve relatie.

    

Hoofdstuk 15: De coach

We beschrijven een aantal basisprincipes die gelden in de meeste vormen van hulpverlening tijdens het groei- en/of helingproces.

 

Hoofdstuk 16: Werken met het medicijnwiel

Het medicijnwiel duikt regelmatig als verklarend systeem op in dit boek. Daarom beschrijven we een aantal eenvoudige maar effectieve werkvormen om intensiever met dit medicijnwiel om te gaan. 

 

Hoofdstuk 17: Begeleiding vanuit het universum

Het universum deelt al gedurende de ganse geschiedenis van de mensheid zijn kennis op vele verschillende manieren met ons. Hoe kunnen we op een eenvoudige wijze omgaan met deze kennis en hoe past ze in het beheer van onze persoon?

 

 

 
  Inhoudsopgave:

 

 
   

Deel 1  De mens en zijn functioneren

 

Hoofdstuk 1  Wie zijn we vandaag? Een mensbeeld

1.1 De mens

   1.1.1 Het mentale

   1.1.2 Wezenlijke kern

   1.1.3 Lichamelijk

      1.1.3.1 Het fysieke/biologische lichaam

      1.1.3.2 Het emotionele lichaam

      1.1.3.3 Het mentale lichaam

      1.1.3.4 Het spirituele lichaam

   1.1.4 Emotioneel

   1.1.5 Het gevoel

   1.1.6 Het bewustzijn

   1.1.7 De omgeving

   1.1.8 Ordening

 

Hoofdstuk 2  Wie of wat stuurt ons?

2.1 Bewustzijn en gekoppelde aspecten

   2.1.1 Doel

   2.1.2 Identiteit

   2.1.3 Functioneren/patronen/handelen

   2.1.4 Verbondenheden

2.2 Het kernbewustzijn

   2.2.1 Doel

   2.2.2 Identiteit

   2.2.3 Functioneren/patronen/handelen

   2.2.4 Verbondenheden

2.3 Het overlevingsbewustzijn

   2.3.1 Doel

   2.3.2 Identiteit

   2.3.3 Functioneren/patronen/handelen

   2.3.4 Verbondenheden

 

Hoofdstuk 3  De invloed van het verleden

3.1 Een constructieve ontwikkeling

3.2 Een destructieve ontwikkeling

3.3 Beheer van een destructief verleden

   3.3.1 Het beheer van de gevolgen

   3.3.2 Het herstellen of genezen van trauma’s

 

Hoofdstuk 4  De invloed van de toekomst

4.1 Invloeden op het beeld van onze toekomst

   4.1.1 Voorgevoelens

   4.1.2 Adviezen

   4.1.3 Voorspellingen

   4.1.4 Emoties

   4.1.5 Cerebrale redeneringen

4.2 Constructief omgaan met de toekomst

   4.2.1 De wetten van manifestatie

   4.2.2 Je keuzen de kosmos insturen

   4.2.3 Je toekomst op eigen kracht bepalen

4.3 Destructief omgaan met je toekomst

   4.3.1 De wetten van manifestatie

   4.3.2 Je keuzen

   4.3.3 Je toekomst enkel op eigen kracht bepalen

4.4 Het beheer van de toekomst

   4.4.1 Uitgangspunten voor het beheer

   4.4.2 Hoe kun je vormgeven aan jouw toekomst?

      4.4.2.1 Verzamelen van info

      4.4.2.2 Kijken wat er kan

      4.4.2.3 Een keuze maken

      4.4.2.4 Die keuze realiseren

 

Deel 2 De praktijk van beheren

 

Hoofdstuk 5  Verandering beheren door te beslissen

5.1 Beslissingen nemen

5.2 Neurologische basis van een beslissing

5.3 De vier fasen in een beslissing

   5.3.1 Wat verlang ik?

   5.3.2 Wat kan er?

   5.3.3 Wat kies ik?

   5.3.4 Ik verifieer.

5.4 Hoe verandering beheren?.

   5.4.1 Wat kan er veranderen?

   5.4.2 Steunpijlers en randvoorwaarden.

      5.4.2.1 Weten wat te doen

      5.4.2.2 Weten hoe we het moeten doen

      5.4.2.3 Kracht ter beschikking hebben

      5.4.2.4 Randvoorwaarden

5.5 Het verloop van het proces van verandering

   5.5.1 Een nieuwe beslissing vormgeven

   5.5.2 De ervaring

   5.5.3 Integratie

   5.5.4 Een nieuwe beslissing nemen

 

 

Hoofdstuk 6  Observeren

6.1 Observaties i.v.m. jezelf

6.2 Observaties van de omgeving

 

Hoofdstuk 7  Zelfanalyse

7.1 Psychische inhoud gebruiken als een ingangspoort

7.2 Analyse via de lichamelijke gewaarwording

7.3 Bedenking

 

Hoofdstuk 8  Vertrekpunten bij lichaamswerk

8.1 Werkprincipes

8.2 Het toepassen van deze principes

   8.2.1 Een innerlijke beleving induceert een gewaarwording.

   8.2.2 Het lichaam spiegelt

   8.2.3 De beleving aanraken

   8.2.4 Een lijfelijk beleefde gewaarwording

   8.2.5 Wegen banen

 

Hoofdstuk 9  Lichaamswerk en zijn plaats in de groei

9.1 Lichaamswerk en groei

9.2 Het werkterrein van de lichaamswerker

   9.2.1 Vanuit de groei van de mens

   9.2.2 Vanuit het welzijn van het lichaam zelf

   9.2.3 Het terrein van lichaamswerk

9.3 Heelheid en groeien

9.4 Seksualiteit in het groeiproces

9.5 Cliënt en begeleider in het lichaamswerk

 

Hoofdstuk 10  Behoeften beheren

10.1 Onmiddellijk beheer

10.2 Lange termijn beheer

10.3 Behoeften en verwachtingen

   10.3.1 Gewaarwording

   10.3.2 Behoefte

   10.3.3 Verwachting

   10.3.4 Vervulling of frustratie

   10.3.5 Tips om dit systeem constructief te beheren

10.4 Het behoeftenbeeld

   10.4.1 Gewone behoeften

   10.4.2 Behoeften, verbonden aan kwetsuren

   10.4.3 Antwoorden op de behoeften?

   10.4.4 Het behoeftenbeeld in de kern

   10.4.5 Het behoeftenbeeld als referentiekader

   10.4.6 Valstrik

10.5 Overdracht en verdedigingssysteem

 

Hoofdstuk 11  Genezen van kwetsuren uit het verleden

11.1 De kern van genezen

   11.1.1 Het juiste moment

   11.1.2 Het juiste bewustzijn

11.2 Genezingsmethoden

   11.2.1 Sjamanistische healing.

   11.2.2 Werken met herbeleving

   11.2.3 Energetische healing.

   11.2.4 Lichaamswerk

   11.2.5 Het Leven leidt de dans

   11.2.6 Plaats in het beheer van de persoon en zijn groei

 

Hoofdstuk 12  Je leven herordenen

 

Hoofdstuk 13  Opleidingen

 

Hoofdstuk 14  Relaties uitzuiveren

14.1 De Heilige Ruimte

14.2 De grondhoudingen

14.3 Communicatie

 

Hoofdstuk 15  De coach

 

Hoofdstuk 16  Werken met het medicijnwiel

16.1 Mogelijkheden van werken met het medicijnwiel

16.2 Basis van het medicijnwiel

16.3 Methoden van weken met het wiel

   16.3.1 Healen door inzicht

   16.3.2 Healen door kracht op te doen

   16.3.3 Healen door ervaring

   16.3.4 Healen door verandering

 

Hoofdstuk 17  Begeleiding vanuit het universum

17.1 Bewust en rechtstreeks ontvangen van begeleiding

17.2 Onrechtstreeks ontvangen van begeleiding

17.3 Voorwaarden om met de input om te gaan

17.4 Gevolgen van spirituele begeleiding.

 
   

 

 

De kern van de menselijke seksualiteit

Het boek is een paperback van 98 blz.

en kost 12 €.

 

 

 Referenties:

 

   Titel:      De kern van de menselijke seksualiteit

   Auteur:   Bertho Bastiaens

   ISBN:     9789463185059

    Uitgever: Yanga.be

 

 

 

 

De kern van de menselijke seksualiteit

 

Dit boekje geeft een beschrijving van de menselijke seksualiteit zoals die ontdekt en beleefd is tijdens mijn zoektocht naar de mens. Wie is de mens als universeel wezen op dit terrein en hoe kunnen wij ons als seksueel wezen in harmonie beleven met de universele wetten?


Het boekje is zo eenvoudig en helder mogelijk geschreven en kadert in het verklarend systeem van de mens dat beschreven staat in het boek: ‘Leren leven met jezelf’. Het werkje is down-to-earth geschreven met de bedoeling om bij te dragen aan de ontdekking van en het omgaan met de seksualiteit in het algemeen en de groei van de eigen seksuele beleving in het bijzonder. Het boekje pretendeert niet om het onderwerp in al zijn aspecten te behandelen. Het vertrekt vanuit een holistisch beeld en is ingebed in de methode van coaching en het verklarend systeem dat in het vorige boek beschreven staat.

 

 

 

DEEL 1: Een beeld van seksualiteit

 

Hoofdstuk 1: Wat is seksualiteit?

In dit hoofdstuk wordt de invulling van het begrip seksualiteit verduidelijkt dat we in dit boek gebruiken.

 

Hoofdstuk 2: De lichamelijk beleefde seksualiteit

Het lichamelijk aspect van de seksualiteit wordt verduidelijkt. Hierdoor is een verdere verfijning van de beschrijving van seksualiteit mogelijk, verderop in het boek.

 

Hoofdstuk 3: De emotioneel/gevoelsmatig beleefde seksualiteit

Seksualiteit kan geheel of gedeeltelijk beleefd worden vanuit het emotionele- of vanuit het gevoelsmatige aspect. Hoe kan ik dit herkennen en waarin zie ik het verschil met een beleving vanuit de andere aspecten?

 

Hoofdstuk 4: De mentaal beleefde seksualiteit

Het is mogelijk om dit terrein vanuit ons mentaal aspect te beleven en te beheersen. Wat speelt hierbij?

 

Hoofdstuk 5: De wezenlijk beleefde seksualiteit

Hoe ziet de beleving eruit als ik die beleef vanuit of in akkoord met mijn wezenlijke kern?

 

 

DEEL 2: Het beheer van de seksualiteit

 

Hoofdstuk 6: Ontdekkingstocht van jouw seksualiteit

In dit hoofdstuk wordt dit thema geduid en komt er hopelijk wat duidelijkheid hoe je dit kan aanpakken

 

Hoofdstuk 7: Veranderen en beslissen

Hoe verloopt het proces van veranderen door bewust beslissingen te nemen, en wat zijn specifieke aandachtspunten voor dit terrein?

 

Hoofdstuk 8: Wat met kwetsuren op dit terrein?

Kun je de kwetsuren op dit domein beheren en wat zijn de aandachtspunten?

 

 

DEEL 3: Seksualiteit concreet beleven

 

Hoofdstuk 9: Seksuele liefdesgemeenschap beleven

Heel wat koppels zoeken naar vervulling in hun seksleven, meer dan oppervlakkige seks kan bieden. In dit hoofdstuk staat een 'handleiding' beschreven, stap voor stap, van één manier waarop dit mogelijk is. 

 

Hoofdstuk 10: De seksuele man-vrouw stroom beleven zonder lichamelijke interactie, kan dat?

Ja dat kan, en ook hier staat er een beschrijving van een methode om dit praktisch te beleven, en wat daarbij een rol speelt.

 

Hoofdstuk 11: Man-vrouw stroming zonder seks

Het is ook mogelijk om die stroom te beleven mét aanraking maar zonder seksuele aanraking. Hoe je dit kan beleven staat praktisch beschreven.

 

 

Inhoudsopgave:

 

 
 

 

Deel 1. Een beeld van seksualiteit

 

Hoofdstuk 1 Wat is seksualiteit?

 

Hoofdstuk 2 De lichamelijk beleefde seksualiteit

   2.1 Ontstaan van seksuele opwinding en lust

   2.2 Opwinding ontladen?

   2.3 Seksueel genot en misbruik

   2.4 Een gezonde seksuele beleving

 

Hoofdstuk 3 De emotionele/gevoelsmatige beleefde seksualiteit

   3.1 De nood om zich goed voelen

   3.2 Het ontstaan van seksuele kwetsuren

 

Hoofdstuk 4 De mentaal beleefde seksualiteit

   4.1 Keuzen

   4.2 De verbeelding

 

Hoofdstuk 5 De wezenlijk beleefde seksualiteit

 

Deel 2 Het beheer van de seksualiteit

 

Hoofdstuk 6 Ontdekkingstocht van jouw seksualiteit

   6.1 Wat zijn jouw referentiekaders ivm. seksualiteit?.

   6.2 Ontdekken welk seksueel wezen jij bent

 

Hoofdstuk 7 Veranderen en beslissen

   7.1 Verlangens en behoeften

   7.2 De mogelijkheden bekijken

   7.3 Wat kies ik nu?

   7.4 Vervulling

   7.5 Frustratie

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Wat met kwetsuren op dit terrein?

   8.1 Is er heling mogelijk van kwetsuren ivm seksualiteit? 

   8.2 Beheer van kwetsuren op korte termijn

   8.3 Beheer van kwetsuren op langere termijn

 

Deel 3 Seksualiteit concreet beleven

 

Hoofdstuk 9 Seksuele liefdesgemeenschap beleven

   9.1 Aanwezig komen in je hart en lichaam

   9.2 Het lichamelijk openen van de partners op de seksuele

         verbinding

   9.3 Het fysiek verbinden van de partners in de man-vrouw

         stroom

   9.4 Het laten stromen van de energie in de verbinding en

         doorheen de verbinding

   9.5 Tip

 

Hoofdstuk 10 De seksuele man-vrouw stroom beleven zonder lichamelijke interactie, kan dat? 

   10.1 Welke definitie van seks hanteren jullie?

   10.2 Seksualiteit beleven betekent niet dat vrijen nodig is

   10.3 Afspraken maken en hanteren

   10.4 Zelfbevrediging

   10.5 Celibatair leven 

 

Hoofdstuk 11 Man-vrouw stroming zonder seks

   11.1 De spontane stroom

   11.2 Zonder aanraking stromen

   11.3 Met een lichamelijke aanraking stromen

 

 

 

 
 

De Levende mens

Het boek is een paperback van 93 blz.

en kost 13 €.

 

 Referenties:

 

   Titel:      De Levende mens

   Auteur:   Bertho Bastiaens

   ISBN:     9789463422901

    Uitgever: Yanga.be

 

 

 

   
 

 

De Levende mens

 

Het boek schets een holistisch mensbeeld waarin de wezenlijke kern, het gevoel, het emotionele, het mentale, het lichaam, het bewustzijn, het gevoel én de omgeving zijn plaats heeft. Het boek beschrijft daarbij de universele ordening van de mens.

 

De persoonlijkheid van de mens is complex in zijn samenstelling en is gekleurd door zijn geschiedenis, zijn ervaringen en zijn omgeving. De auteur schetst een algemeen holistisch beeld van de mens met de invloeden die mee bepalend zijn voor de wijze waarop de mens in de wereld aanwezig is. De focus ligt daarbij op de mens die leeft in verbinding met de verschillende aspecten van zichzelf, inbegrepen zijn wezenlijke kern, en die daarnaast in verbinding leeft met zijn omgeving. Dan ontstaat de Levende mens in ons die in staat is om te Stromen met het Leven dat aanwezig is in deze wereld.

 

DEEL 1: De innerlijke mens

Hoofdstuk 1: Wat is de samenstelling van de persoonlijkheid van de mens en zijn ordening? Waarom zijn we wie we zijn?

 

DEEL 2: De mens vandaag                       

Hoofdstuk 2: We handelen vanuit een bewustzijn. Dit hoofdstuk beschrijft het overlevingsbewustzijn en het kernbewustzijn van waaruit we kunnen leven en functioneren.

 

Hoofstuk 3: Beschrijft de verschillende aspecten van het bewustzijn, waardoor we de kans krijgen om ze te herkennen maar waardoor we eveneens handvaten vinden om te veranderen van bewustzijn.

                       

Hoofdstuk 4: We bouwen in de loop van ons leven talrijke vormen van bewustzijn op die ons helpen te leven in bepaalde omstandigheden. Dit hoofdstuk beschrijft de zes grote groepen van bewustzijn die gekoppeld zijn aan de ontwikkelingsfasen van de mens.

 DEEL 3: De omgeving

Hoofdstuk 5: Dit hoofdstuk beschrijft onze verschillende omgevingen en de invloed die ze hebben op onze persoon en ons leven.

 

Hoofdstuk 6: Dit geeft de samenvatting en een totaal beeld van de vorige hoofdstukken waardoor je het totale holistische plaatje vind van wie wij kunnen zijn als Levende mens.

 

 

  Inhoudsopgave:    
 

 

Deel 1 De innerlijke wereld van de mens

 

Hoofdstuk 1. De innerlijke mens.

1.1. Het mentale.

1.2. Wezenlijke kern.

1.3. Het lichaam

   1.3.1 Het fysieke/biologische lichaam

   1.3.2 Het etherische lichaam

   1.3.3 Het emotionele lichaam

   1.3.4 Het mentale lichaam

   1.3.5.Het spirituele lichaam

1.4 Emotioneel

1.5 Het gevoel

1.6 Het bewustzijn

1.7 De omgeving.

1.8 Ordening.

1.9 We zijn niet toevallig wie we zijn.

 

Deel 2 De mens vandaag

 

Hoofdstuk 2

Het KB en het OB.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

3.1. Het doel

3.2. De identiteit.

3.3. Het functioneren.

3.4. Het handelen.

3.5. Mijn verbindingen.

 

Hoofdstuk 4.

4.1. Het oorspronkelijke kind.

4.2. De gezonde puber.

4.3. De wijze volwassene.

4.4. De schijnvolwassene.

4.5. De emotionele puber.

4.6. Het gekwetste kind.

 

Deel 3 De omgeving

 

Hoofdstuk 5

5.1. De socio-culturele omgeving

5.2. De natuurlijke omgeving

5.3. De materiële omgeving

5.4. Onze geestelijke omgeving.

5.5. De spirituele omgeving

 

Hoofdstuk 6