Home

Boeken

Teksten

Info

 
 

 

 

Tijdens mijn pensioen richt ik mij op het verder verspreiden van wat ik ervaren heb tijdens mijn werk als coach, en op de resultaten van de studie en het onderzoek dat ik deed op het terrein van de mens die in een concrete realiteit leeft. Door opleidingen te doen vanuit verschillende invalshoeken en vanuit mijn observaties en intu´ties bouwde ik een beeld op van de mens als een holistisch wezen, dwz. een beeld waarin de mens een geheel is van lichaam, hoofd, emoties en zijn wezenlijke kern.

Dit wezen is gezegend met ruim pakket aan potentialiteiten die weliswaar begrensd zijn. Ze zijn zowel begrensd vanuit zijn natuurlijke gegevenheid als door de beperkingen die een mens oploopt en opbouwt tijdens zijn leven. Die mix maakt ons tot een uniek wezen.

Bottomline blijft echter dat je het als mens het vandaag te doen hebt met wie je bent en wat je concrete mogelijkheden zijn. Om je leven goed te beheren en te kunnen groeien als mens heb je te vertrekken vanuit de realiteit van vandaag, zowel vanuit je innerlijke realiteit als vanuit de realiteit waarbinnen je leeft. Dan is ontplooiing en ontwikkeling pas mogelijk.

De resultaten van dit werk is te vinden in de teksten die je via de bovenstaande link kunt raadplegen.

Daarnaast zijn er drie boeken verschenen die een gedeelte van het referentiekader beschrijven dat ontstaan is doorheen mijn levenstraject. Voor meer info over deze boeken : klik hier